Dzisiaj jest piątek, 9 grudnia 2022 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM


Regulamin bezpieczeństwa

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
OGÓLNODOSTĘPNYCH STREF REKREACJI DZIECIĘCEJ
 1. Strefy utworzone zostały w ramach Projektu: "Promocja Zdrowia, Opieki i Wychowania Poprzez Rozbudowę Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej Szkół".
 2. Właścicielem Stref jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
 3. Zarządcą Stref są właściwi Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wejherowski.
 4. Wszyscy korzystający z obiektów i urządzeń Stref zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Strefy przeznaczone są wyłącznie do zajęć szkolnych o charakterze sportowym lub sportowo - rekreacyjnym oraz Projektowych zajęć promocji zdrowia, opieki i wychowania.
 6. Ze Stref korzystać mogą wszyscy zainteresowani pod warunkiem uczestnictwa w zorganizowanej grupie i nadzorem opiekuna.
 7. Zarządcy Stref ustalają harmonogram korzystania zapewniając podczas zajęć opiekę pedagogiczną, medyczną i instruktora sportu.
 8. Za bezpieczeństwo osób nieletnich przebywających na terenie Stref poza zajęciami odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 9. Z obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Stref należy korzystać z zachowaniem zasad i norm bezpieczeństwa.
 10. Na obszarze Stref kategorycznie zabrania się:

  a. wprowadzania zwierząt,
  b. palenia tytoniu,
  c. spożywania napojów alkoholowych i innych używek lub korzystania z obiektów i urządzeń pod ich wpływem,
  d. zaśmiecania, niszczenia lub dewastacji urządzeń i obiektów,
  e. używania sprzętu sportowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  f. doprowadzania do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu osób korzystających z obiektów i urządzeń,
  g. przebywania osób nieletnich bez nadzoru dorosłych.
 11. Za nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu grozi odpowiedzialność administracyjna lub karna.
 12. W razie wypadku, zagrożenia zdrowia, życia lub innej sytuacji niebezpiecznej należy natychmiast dokonać właściwego zawiadomienia:

  112 - Bezpłatny telefon alarmowy
  997 - Policja
  998 - Straż Pożarna
  999 - Pogotowie Ratunkowe
  (właściwy numer) - Zarządca Strefy

Zarządca strefy "Sobieskiego"
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279, tel. 058 672 22 06

Zarządca strefy "Sabata"
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sabata 12,
tel. 058 671 07 19

Zarządca strefy "Strzelecka"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł"
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9, tel. 058 672 25 09

Zarządca strefy "Bukowa"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, 84-200 Wejherowo,
ul. Bukowa 1, tel. 058 672 24 58

Zarządca strefy "1000 Lecia"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344, tel. 058 672 24 15

Zarządca strefy "Starowiejska"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, 84-230 Rumia,
l. Starowiejska 4, tel. 058 671 06 22

Zarządca strefy "Budowlanych"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. E. Roszczynialskiego
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 5, tel. 058 672 44 51

Zarządca strefy "Grunwaldzka"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego
w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57, tel. 058 671 13 36

Zarządca strefy "Łąkowa"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38,
tel. 058 678 78 38

Zarządca strefy "Derdowskiego"
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu, 84-222 Strzepcz,
ul. Derdowskiego 1, tel. 058 676 91 01


Regulamin opracowano na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 03 Nr 6, poz. 69)

Zobacz również:

DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl