Dzisiaj jest piątek, 9 grudnia 2022 r.
Wersja językowa:
Flaga Polski
Flaga wielkiej Brytanii

Powiat

MENU

Strefa marzeń Logo TTM

KONFERENCJA ZAKOŃCZENIOWA PROJEKTU

W dniu 17 czerwca 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się konferencja zakończeniowa Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkół”. Gośćmi konferencji byli m.in.: Konsul Honorowy Królestwa Norwegii Pan Michał Rzeszewicz, Naczelnik Wydziału Strategii i Programów Pomocowych Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia Pani Aleksandra Siemianowska oraz Opiekun Projektu PL0046 w Departamencie Funduszy Europejskich Wydziału Strategii i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Zbrojkiewcz - Zamęcka, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Pan Maciej Łukowicz, Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Pan Adam Krawiec.

:: czytaj dalej... ::

Kontrola Instytucji Pośredniczącej

W dniach 17 i 18 czerwca 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego przeprowadzona została kontrola zewnętrzna realizacji Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkół”. Organem kontrolnym było Ministerstwo Zdrowia w Warszawie, będące w strukturze monitoringu Programu Operacyjnego dla Wykorzystania Mechanizmów Finansowych w Polsce Instytucją Pośredniczącą dla Projektów realizowanych w ramach Priorytetu 5 „Opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem.

:: czytaj dalej... ::

Kontrola Instytucji Zarządzającej

Zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie programowym w zakresie monitorowania i sprawozdawczości zawartym w systemie zarządzania i wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w dniach 17 – 18 września przeprowadzona została w siedzibie Wnioskodawcy Projektu kontrola Instytucji Zarządzającej. Zadania te zgodnie z Programem Operacyjnym dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF realizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

:: czytaj dalej... ::

II Wizyta Monitorująca

W dniach 14-15 maja 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się druga wizyta monitorująca stan realizacji Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Wizyta ta została zaplanowana, zapowiedziana i zrealizowana zgodnie z ustalonymi przez Państwa Darczyńców zapisami Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Wytycznych w sprawie systemu monitorowania i raportowania Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

:: czytaj dalej... ::

Promocja zajęć hipoterapii

W maju 2009 roku Projekt Powiatu Wejherowskiego: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” został po raz kolejny wymieniony w prasie centralnej. „Życie Warszawy” w numerze 101/2009 opublikowało kolorowy bezpłatny dodatek dla dzieci zatytułowany „Bohater”. Na jego stronach, obok licznych felietonów, gier i konkursów zaprezentowana została oferta zdrowia, sportu i zabaw dla najmłodszych. Ich przykładem i ilustracją ukazane zostały cztery Projekty realizowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których istotą jest troska o stan zdrowia dzieci i młodzieży.

:: czytaj dalej... ::

Konferencja Mechanizmów Finansowych w Warszawie

W dniu 3 grudnia 2008 roku w hotelu Radisson w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie naborów wniosków aplikacyjnych w ramach obszarów priorytetowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce. Konferencją zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące rolę Instytucji Zarządzającej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla obu Mechanizmów Finansowych w Polsce.

:: czytaj dalej... ::

Kontrola i oględziny UKS

Od października 2008 roku przez kolejne trzy miesiące Projekt: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” poddany został kontroli zewnętrznej Urzędu Kontroli Skarbowej. Zasadniczym celem kontroli jest sprawdzenie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami zewnętrznymi oraz realizacji warunków umowy finansowej o dofinansowaniu realizacji Projektu. Do dyspozycji służb kontrolnych udostępniono Biuro Projektu zlokalizowane w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, całość dokumentacji Projektu i bieżącego zarządzania Projektem. W stałym kontakcie ze służbami kontroli pozostawał Zespół Projektowy oraz Naczelnik Wydziału Edukacji - Promotor Projektu.

:: czytaj dalej... ::

Zakończenie etapu inwestycyjnego Projektu

Na przełomie października i listopada 2008 roku Starostwo Powiatowe w Wejherowie zakończyło realizację inwestycyjnych zadań projektowych związanych z budową 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Przy wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat odtworzone zostały i wybudowane nowoczesne i wysoko standaryzowane boiska ze sztucznej trawy, obiekty poliuretanowe oraz liczne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

:: czytaj dalej... ::

Otwarcie strefy „Budowlanych”

W dniu 6 listopada 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie ostatniej z dziesięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Budowlanych” przy ZSP nr 3 w Wejherowie. Gośćmi uroczystość otwarcia byli: przedstawiciele Pomorskiego Kuratora Oświaty z Janem Główczewskim - Wicedyrektorem Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego, Bogdan Tokłowicz - Wiceprezydent Miasta Wejherowa, powiatowi komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel wykonawcy zadania inwestycyjnego firmy Kaszub z Kiełpina, Radni Rady Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu i Komisji Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego oraz media Telewizji Kablowej Chopin, Telewizja Kablowej Vectra, Radia Kaszebe, Expressu Powiatu Wejherowskiego i Dziennika Bałtyckiego.

:: czytaj dalej... ::

Otwarcie strefy „Derdowskiego”

W dniu 30 października 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie dziewiątej z dziesięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Derdowskiego” przy ZSP w Strzepczu. Strefa ta, jako jedyna zrealizowana została przy powiatowej jednostce oświatowej sytuowanej na odległym od aglomeracji miejskich obszarze wiejskim. Zaproszenie na uroczystość otwarcia przyjęli: Michał Rzeszewicz - Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni, przedstawiciele władz wojewódzkich, Zdzisław Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty, Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Wejherowie,

:: czytaj dalej... ::

Otwarcie stref „Grunwaldzka” i „Starowiejska”

W dniu 28 października 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie dwu kolejnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej wybudowanych w ramach Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Uroczystość rozpoczęła się otwarciem strefy „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, po czym dokonano otwarcia strefy „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.

:: czytaj dalej... ::

Odbiór budowlany strefy „Budowlanych”

W dniu 24 października 2008 roku dopełniona została procedura odbioru budowlanego zadania inwestycyjnego 2008 roku, zrealizowanego w ramach Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. W tym dniu protokólarnego odbioru dokonano na obiektach piątej zrealizowanej w tym roku ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej: strefy „Budowlanych” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

:: czytaj dalej... ::

Odbiory budowlane 2008

W dniu 13 października 2008 roku Biuro Projektu przystąpiło do procedury odbioru budowlanego zadania inwestycyjnego 2008 roku, zrealizowanego w ramach Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. W tym dniu protokólarnego odbioru dokonano na obiektach czterech z pięciu realizowanych w tym roku ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Łąkowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, strefy „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, strefy „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi oraz strefy „Derdowskiego” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu.

:: czytaj dalej... ::

Otwarcie strefy "Łąkowa"

W dniu 10 października 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej „Łąkowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. Uroczystość ta była pierwszą w szeregu zadania inwestycyjnego zaplanowanego na 2008 rok, w ramach którego wzniesione zostanie pięć kolejnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Jednocześnie uroczystość otwarcia strefy „Łąkowa” połączono z obchodami powiatowego Dnia Edukacji Narodowej zwanego popularnie w środowisku Dniem Nauczyciela.

:: czytaj dalej... ::

O projekcie w Warszawie

W wydaniu "Życia Warszawy" z dnia 15 września 2008 roku zamieszczony został obszerny dodatek ilustrowany pod przewodnim tytułem: Wsparcie promocji zdrowia, informujący o stanie wdrażania programów pomocy w ochronie zdrowia, w tym w szczególności współfinansowanych przez kraje EFTA w ramach Instrumentów Finansowych: Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

:: czytaj dalej... ::

Konsultacje w Instytucji Wspomagającej

Dnia 16 lipca 2008 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie robocze Zespołu Zarządzającego Projektem: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Miejscem posiedzenia była siedziba Instytucji Wspomagającej realizację Projektu, którą dla projektów z obszaru Priorytetu 5 – opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem jest wspomagające Ministra Zdrowia – Biuro do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

:: czytaj dalej... ::

O Projekcie w Brukseli

W ostatnich tygodniach, do publicznego odbioru opublikowany został majowy numer Biuletynu Biura Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Biuro to ma swoją stałą siedzibę w Brukseli, skąd zarządza wykorzystaniem środków finansowych państw - Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, wspierających grantami finansowymi najbiedniejsze i nowe państwa członkowskie we Wspólnocie Unii Europejskiej. W ramach tego wsparcia największą pulę środków przyznano Polsce, która w trzech kolejnych alokacjach rocznych łącznie z obu mechanizmów finansowych pozyska na realizację projektów kwotę 533,51 miliona euro.

:: czytaj dalej... ::

Drugie zadania inwestycyjne 2008 r.

Miesiące letnie, a zwłaszcza okres wakacji letnich 2008 roku to okres drugiego etapu realizowanej w ramach Projektu rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół. W tym zadaniu inwestycyjnym podjęto budowę drugiego szeregu pięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Starowiejska” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, strefy „Grunwaldzka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, strefy „Łąkowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, strefy „Derdowskiego” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu oraz strefy „Budowlanych” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

:: czytaj dalej... ::

Otwarcie stref „Bukowa” „Strzelecka” „1000 Lecia”

W dniu 3 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie trzech kolejnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Bukowa” przy ZSP nr 1 w Wejherowie, strefy „Strzelecka” przy ZSP nr 2 w Wejherowie oraz strefy „1000 Lecia” przy ZSP nr 4 w Wejherowie.

:: czytaj dalej... ::

Odbiór budowlany stref „Bukowa” „Strzelecka” „1000 Lecia”

W dniu 13 maja 2008 roku Biuro Projektu dokonało odbioru techniczno-budowlanego zadania inwestycyjnego budowy i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

:: czytaj dalej... ::

Europejska Promocja Projektu

Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego budzi w szerokim środowisku zainteresowanie i zyskuje uznanie. Potwierdza się tym samym fakt jego przewagi konkurencyjnej nad innymi, podobnymi Projektami pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze strony Państw Darczyńców w obszarze wsparcia Priorytetu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem. Przewagę tę orientuje niezmiennie kompleksowe podjęcie zadania rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wszystkich prowadzonych szkół, szeroki zakres organizacji 10 ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej i budowy 38 nowoczesnych i wysoko standaryzowanych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjncyh oraz wyjątkowo szeroki zakres oddziaływania w zakresie promocji zdrowia, opieki i wychowania poprzez realizację niespotykanej dotąd ilości 4800 godzin darmowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i środowiskowych.

:: czytaj dalej... ::

Spotkanie Beneficjentów

Dnia 6 marca 2008 roku Zespół Projektowy Samorządu Powiatu Wejherowskiego zarządzający bezpośrednio wdrażaniem i realizacją Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekracyjnej szkół” uczestniczył w spotkaniu roboczo-konferencyjnym Beneficjentów w Warszawie realizujących Projekty. Organizatorem spotkania było Biuro do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie jako Instytucja Wspomagająca w systemie zarządzania, monitoringu i kontroli Projektów realizowanych w obszarze Priorytetu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem oraz sprawująca bezpośredni kontakt z Beneficjentami wsparcia i nadzór nad realizacją Projektów.

:: czytaj dalej... ::

Wizyta Monitorująca

W dniu 4 marca 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się wizyta monitorująca stan realizacji Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Wizyta ta została zaplanowana, zapowiedziana i zrealizowana zgodnie z ustalonymi przez Państwa Darczyńców zapisami Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wytycznych w sprawie systemu monitorowania i raportowania Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

:: czytaj dalej... ::

Badanie ankietowe partnerstwa

Projekt Samorządu Powiatu Wejherowskiego: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Absorpcja tych środków powoduje też wzajemne poznawanie i określone kontakty pomiędzy bezpośrednimi odbiorcami wsparcia finansowego a państwami Darczyńcami, którymi w przypadku Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pozostaje: Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

:: czytaj dalej... ::

Podsumowanie roku projektowego 2007

Koniec roku kalendarzowego, to ustalony dla mechanizmu zarządzania Projektem moment kontroli poprawności jego realizacji. W ramach ustalonego przez Operatora systemu monitoringu Biuro Projektu sporządzono w tym okresie czwarte już sprawozdanie kwartalne oraz pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji Projektu. W tym dwujęzycznym raporcie sprawozdano Instytucji Wspomagającej (Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia), Krajowemu Punktowi Kontaktowemu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca) oraz za pośrednictwem tych Instytucji bezpośrednio w Biurze Mechanizmów Finansowych w Brukseli o stanie realizacji wskaźników i zadań projektowych.

:: czytaj dalej... ::

Podjęcie zajęć

W związku z zakończeniem prac budowlanych i oddaniem do użytkowania pierwszych ukończonych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie oraz „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi, możliwe stało się podjęcie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach założonego w Projekcie Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania.

:: czytaj dalej... ::

Szkolenia ratowniczo-medyczne 2007 r.

Bezpośrednim przygotowaniem do podjęcia realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania, w dniach od 18 do 20 września 2007 roku zorganizowane zostały w czterech grupach dwudniowe szkolenia w ramach kursu pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej dla nauczycieli, opiekunów i instruktorów sportu pierwszych pięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

:: czytaj dalej... ::

Odbiór stref Sabata i Sobieskiego

W dniu 24 września 2007 roku dokonane zostały w uroczystej oprawie czynności oddania do użytkowania, wykonanego zgodnie z projektem budowlanym zadania inwestycyjnego budowy i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie.:: czytaj dalej... ::

Szkolenie bezpieczeństwa

W związku ze zbliżającym się momentem rozpoczęcia realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Powiatowego programu promocji zdrowia, opieki i wychowania, w dniu 28 sierpnia 2007 roku zorganizowane zostało w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie szkolenie na temat procedur bezpieczeństwa wewnętrznego, koniecznych do zachowania podczas organizacji masowych zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

:: czytaj dalej... ::

Pierwsze zadania inwestycyjne 2007 r.

Miesiące letnie, a zwłaszcza okres wakacji letnich 2007 roku to okres pierwszego etapu realizowanej w ramach Projektu rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół. W tym zadaniu inwestycyjnym podjęto budowę pierwszych pięciu ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: strefy „Sobieskiego” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie, strefy „Sabata” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi, strefy „1000-Lecia” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, strefy „Strzelecka” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie oraz strefy „Bukowa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

:: czytaj dalej... ::

Szkolenia kwalifikacyjne opiekunów zajęć

W czerwcu i lipcu 2007 roku zrealizowane zostały w trzech kolejnych turach szkolenia Projektowe, kwalifikujące do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych opieki zdrowotnej nad dziećmi. Dwudniowe programy szkolenia zrealizowano w obiektach hotelowo-sportowych Pałacu w Sasinie. W szkoleniach wzięło udział łącznie 120 nauczycieli, opiekunów i wychowawców ze szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski, przy których powstaną ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej, w tym wszyscy dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół-współrealizatorów Projektu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego reprezentujący Zespół Zarządzający Projektem i Beneficjenta-Wnioskodawcę.

:: czytaj dalej... ::

Podpisanie umowy finansowej

W dniu 26 czerwca 2007 roku podpisana została w siedzibie Starostwa Umowa Finansowa o dofinansowaniu realizowanego już Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”. Umowę z Ministrem Zdrowia pełniącym rolę Operatora funduszu w priorytecie opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem podpisali ze strony Beneficjenta-Wnioskodawcy: Starosta Wejherowski Józef Reszke oraz Wicestarosta Wejherowski Grzegorz Gaszta. Podpisanie umowy finalizuje długi, 19 miesięczny okres oceny i kwalifikacji wniosku gwarantuje dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 1.065.297 euro.

:: czytaj dalej... ::

Konferencja inauguracyjna Projektu

W dniu 15 czerwca 2007 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie konferencja inauguracyjna Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Otwarcia konferencji dokonał Starosta Wejherowski, Beneficjent-Wnioskodawca Projektu Pan Józef Reszke. Wśród zaproszonych gości reprezentujących środowisko oświatowe powiatu, władze lokalne, wojewódzkie i centralne oraz organy operatora programu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia) czołowe miejsce zajął Pan Michał Rzeszewicz, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii w Gdyni.

:: czytaj dalej... ::


DARCZYŃCY

Norwegia Liechtenstein Islandia Mechanizm Finansowy EOG
Serwis informacyjny wyprodukowano w ramach promocji projektu
www.projekteog.powiat.wejherowo.pl